Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

godz. 17.00 – Liturgia Wielkiego Czwartku

Wielki Piątek

godz. 16.00 – Droga Krzyżowa

godz. 17.00 – Liturgia Wielkiego Piątku

Wielka Sobota

od godz. 9.00 do 13.00 co pół godziny – błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

godz. 20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela Zmartwychwstania

msze św. o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00, 17.30 i 19.30.

Rekolekcje Wielkopostne

Zapraszamy na Rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w dniach 3, 4 i 5 kwietnia (poniedziałek – środa po Niedzieli Palmowej: godz.: 7.00, 12.00 i 17.00 ). Wygłosi je ks. kan. dr Krzysztof Kwiatkowski – proboszcz Archikatedry, który wielokrotnie posługiwał w naszym kościele.

Informacja o otrzymaniu dotacji na renowacje ołtarza głównego

Z radością informujemy, że w dniu 20.10.2022 r. została zawarta umowa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie prac przy: „Konserwacji i reatauracji ołtarza głównego w kościele.” Kwota dofinansowania wynosi 80 000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wartość tych prac wynosi 134 747,81 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych, osiemdziesiąt jeden groszy). Jest to II etap naszych prac przy ołtarzu głównym.

SONY DSC

Zapraszamy na Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

godz. 17.00 Liturgia Wielkiego Czwartku

Wielki Piątek

godz. 16.00 Droga Krzyżowa

godz. 17.00 Liturgia Wielkiego Piątku

Wielka Sobota

od godz. 9.00 do 13.00 co pół godziny – błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

godz. 20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela Zmartwychwstania

msze św. o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00, 17.30 i 19.30.

Rekolekcje Wielkopostne 10-12 kwietnia

Rekolekcje prowadzi Ks. Zbigniew Skwierczyński – wieloletni redaktor Encyklopedii Katolickiej

Niedziela (10.04.2022 r.)

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00, 17.30, 19.30 – msze święte z nauką dla wszystkich

Poniedziałek (11.04.2022 r.)

6.45 spowiedź

7.00 msza św. nauką dla wszystkich

11.30 spowiedź

12.00 msza św. z nauką dla wszystkich

16.30 spowiedź

17.00 msza św. z nauką dla wszystkich

Wtorek – Dzień spowiedzi (12.04.2022 r.)

6.45 spowiedź

7.00 msza św. nauką dla wszystkich

11.30 Gorzkie Żale i spowiedź

12.00 msza św. z nauką dla wszystkich

16.30 Gorzkie Żale i spowiedź

17.00 msza św. z nauką dla wszystkich

Gorąco Was Kochani zapraszamy. Msza św. zostanie odprawiona ok. godziny 22.30. Czuwajmy w tym ważnym czasie, kiedy wszyscy potrzebujemy umocnienia