MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

Wracamy bardzo często do słów Jana Pawła II, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. Stąd tak istotnym momentem liturgii staje się sprawowanie Eucharystii. Cieszymy się, że i nasz kościół może pomagać wiernym w przeżywaniu tak wyjątkowego spotkania. Nie sposób określić granic wiekowych czy terytorialnych, stanu czy etapu życia odnoszących się do uczestników Mszy św. w kościele pw. Świętego Ducha. Radością dla nas jest każda osoba. Pewne Msze św. mają jednak swoją specyfikę i tym samym powracające środowisko wiernych. I tak w niedzielę:

 • godz. 13.00 – to Msza św. z udziałem dzieci (i tym samym ich rodziców)
 • godz. 19.30 – to Msza św. z udziałem młodzieży.

Msze św. sprawowane w niedziele w ciągu roku: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00 oraz 17.30, 19.30.

W dni powszednie sprawujemy Mszę św. o g. 7.00, 12.00 i 17.00

W okresie adwentu Mszę św. roratnią – ku czci Najświętszej Maryi Panny sprawujemy o g. 6.30 (nie ma wtedy Mszy św. o g. 7.00)

W każdą środę o g. 12.00 sprawujemy Mszę św. wotywną w intencjach zbiorowych do Matki Bożej Dobrej Rady, poprzedzoną nabożeństwem o g. 11.15, połączonym z czytaniem złożonych intencji i modlitwą różańcową. W poniedziałki (jeśli nie ma innych racji liturgicznych) sprawujemy o g. 12.00 i 17.00 Mszę św. wotywną o Duchu Świętym. We wtorki (jeśli też nie ma innych racji liturgicznych) Msza św. o g. 12.00 jest z formularza o św. Antonim z Padwy. W czwartki (jeśli też nie ma innych racji liturgicznych) Msza św. o g. 12.00 jest z formularza o św. Janie Pawle II.

Nabożeństwa mają ważny wymiar w życiu religijnym wiernym. Pomagają również pielęgnować pobożność, która ma być przygotowaniem do Eucharystii lub jej przedłużeniem. Ważnym momentem odnoszącym się do nabożeństw w naszym kościele jest to, że w dniach powszednich dają możliwość uczestniczenia wiernym przed Msza św. o g. 12.00 jak i przed g. 17.00. W takim kluczu spotkamy się z nabożeństwami o g. 11.30 i 16.30:

 • nabożeństwami Drogi Krzyżowej w piątki wielkiego postu
 • nabożeństwami Gorzkich Żali we wtorki, czwartki i niedziele Wielkiego Postu
 • majowymi
 • czerwcowymi
 • październikowym różańcem
 • listopadową modlitwą za zmarłych

Dodatkowym nabożeństwami są:

 • różaniec w każdą środę o g. 11.15 (z intencjami wiernych)
 • nabożeństwo Fatimskie  o g. 11.00, 13 dzień miesiąca i Eucharystią wraz z włączeniem w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
 • nabożeństwo I piątkowe o g. 11.30 i 16.30
 • nabożeństwo I sobotnie o g. 11.00

W niedziele nabożeństwa okresowe sprawujemy o g. 17.00.

Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy: 15 minut przed Mszą św. o g.7.00 (dni powszednie) i 7.30 (w niedzielę) oraz w czasie pozostałych Mszy św, także dodatkowo w czasie dyżurów przed Narodzeniem Pańskim i Wielkanocą.