Duszpasterze pracujący w kościele

Rektor:

ks. kan. dr Andrzej Oleszko

Duszpasterz:

ks. dr Jakub Olech

Przez lata posługiwały w naszym kościele Siostry Betanki

Zapraszamy na stronę Zgromadzenia